Duyurular   tüm duyurular

Hava Durumu

KURUMSAL EĞİTİMLER

                                                                        

Eğitimin Amacı: İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisi kazandırmaktır.

Eğitim İçeriği: Katılımcılara genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisinin verilmesinin ardından işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılarak ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Temel eğitim programı çerçevesinde farklı sektörlerin ele alınması ve sektörel anlamda meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının incelenmesi hedeflenmiştir.

İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemlerinin de eğitim programı içerisinde yer alması amaçlanmış, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

                                                                         

 • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,

 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile işçinin uyumunu sağlamak

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

 • Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muyeneleri yapmak

 • Gece vardiyaları dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

 • Yıllık çalışma planı hazırlamak

                                                                                 

                                                                 ( TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ  )     

Eğitimin Amacı: 6331 Sayılı kanun kapsamında çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

 

Eğitim İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
 • Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yasal Mevzuat İle İlgili Bilgiler
 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
 • Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
 • İşyerindeki Tehlike Kaynakları
 • İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Nedenleri
 • Kaza, Yaralanma, Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Teknikleri
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Uyarı İkazları ve İşaretleri
 • Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler
 • Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma
 • Temizlik ve Düzen
 • Termal Konfor Şartları
 • Ergonomi
 • Yangın ve Yangından Korunma
 • Resimlerle İş Kazaları

 

Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Tüm Personel

Katılımcıların Belgelendirilmesi: Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika ( Özlük dosyasında bulunması gereken belge) verilecektir.

 

                                                                        

                                                                   (RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ)

Eğitimin Amacı: 6331 sayılı yasa gereği  iş sağlığı ve güvenliği sistemi kapsamında ""Risk ve Risk Değerlendirmesi" konusunda kuruluş çalışanlarının ve yöneticilerinin temel kavramlar ve uygulama yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi.

Eğitim İçeriği:

 1. Risk ve Tehlikelerin Tanımı
 2. Risk ve Tehlike Yönetimi
 3. Risk Değerlendirme Teknikleri
 4. Risk Değerlendirme Adımları
 5. İşletmenizde Var Olan ve Olabilecek Risklerin Analizi
 6. Risk Değerlendirme Matrisi
 7. Risk Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması
 8. Belirlenen Risklere Karşı Gerekli Tedbirlerin Ele Alınması
 9. Yapılan Uygulamalardan Sonra Risklerin Gözden Geçirilmesi
 10. Risklerin Yönetimi İçin Etkin Kontrol ve Denetim Mekanizmasının Oluşturulması

Kimler Katılmalı: Firma yetkilileri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, birim yöneticileri, çalışan temsilcileri, destek elemanlar.

                                                          

                                                 ( İŞ GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ )

Eğitimin Amacı: İş sağlığı ve güvenliği kurullarının etkin ve sistemli bir çalışma yürütmesinin alt yapısı oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği :

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşumu
 2. Görev ve Yetkileri
 3. Çalışma Usulleri
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda ulusal mevzuat
 5. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
 6. Acil Durumlar Önlemleri
 7. Meslek Hastalıkları
 8. İşyerine Özel Riskler
 9. İşveren veya işveren vekilinin Yükümlülükleri
 10. İşçilerin Yükümlülükleri
 11. İş Kazası istatikleri
 12. Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
 13. Önleme ve koruma politikaları
 14. İş Kazalarında hukuki ve cezai sorumluluk

Kimler Katılmalı: Firma yetkilileri, insan kaynakları yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, işyeri hemşireleri, sendikacılar, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustalar, İSG işçi temsilcileri vb.

 


Her Hakkı Saklıdır. © tecrubeosgb.com 2024

Yazılım ve Tasarım : AnkaraBT
Online 1
Bugün 28
Toplam 200322