Duyurular   tüm duyurular

Hava Durumu

BİREYSEL EĞİTİMLER

                                      

                                                           (ÇALIŞAN HAK SORUMLULUKLARI)

Eğitimin Amacı: 4857 Sayılı İş Kanunu ve beraberinde yayınlanan yönetmelikler çerçevesinde çalışanlara getirilen hak ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmek.

Eğitim İçeriği:

 1. 4857 Sayılı İş Kanunu
 2. 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Çıkarılmış Yönetmelikler
 3. 5763 Sayılı İş Kanunu
 4. 506 Sayılı SSK Kanunu
 5. İSG Mevzuatı ve Yasal Bilgiler
 6. İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 8. İşin Durdurulması ve İşyerinin Kapatılması
 9. İşyeri Hekimi Uygulamaları

Kimler Katılmalı: Firmada çalışan tüm personel

                                                                     

                                                               (YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ)

Eğitimin Amacı: Katılımcılara yüksekte güvenli çalışma koşullarının gereklilikleri hakkında bilgi temin edilmesi ve becerilerinin kazandırılmasıdır.

Eğitim İçeriği:

1. Merdiven ve İskeleler

 • Tipleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Kullanırken uyulması gereken kurallar 

2. Yüksekte Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

 • Temel güvenlik kuralları
 • İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi
 • Merdiven / iskelenin kurulması, sabitlenmesi, vb.
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • Uygulamalı emniyet kemeri kullanımı
 • Barikatlama

3. Yüksekte Çalışma Sırasında Olabilecek Kazaların Önlenmesi Çalışmaları

 • Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi
 • Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler
 • Yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler


Kimler Katılmalı: Düşme riski olan her türlü mekânda çalışması gereken herkes

                                                                    

                                                                ( İSKELE EĞİTİMİ )

Eğitimin Amacı : İskelelerin kurulumundan, yetersiz kontrolünden kaynaklanan kazaların önüne geçilmesi amacıyla iskelelerin kurulum gerekliliklerin, kontrol unsurlarının ve güvenli çalışma metotlarının aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

Bölüm 1 : İskele Çeşitleri ve İskeleyi Oluşturan Parçalar

 • İskele Tipleri
 • İskelelerin Parçalarının ve Kullanışlarının Tanımlanması
 • İskelenin Değişik Parçalarına Gelen Yüklerin Özellikleri

Bölüm 2 : İskelelerin Bakımı

Bölüm 3 : İskelelerde Çalışmada İş Güvenliği

Bölüm 3.1 : Genel İş Güvenliği Eğitimi

 • Kaza Teorisi
 • Risk Değerlendirmesi
 • İskele Çalışmalarında Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Sahada Uyarı İşaretlemeleri ve Uyarı Sistemleri

Bölüm 3.2 : İskele Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi

 • İskelelerde Güvenlik
 • Yetkinlik ve Eğitim Gereklilikleri
 • Merdivende Güvenli Çalışma
 • Yüksekte Çalışma
 • Emniyet Donanımları

Bölüm 4 : Saha Uygulamaları

Kimler Katılmalı : İskelede çalışması gereken tüm çalışanlar katılabilir.

                                                                     

                                                          (İŞ KAZASI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ)

Eğitim Amacı: İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin İçeriği :

 • Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları
 • İş Güvenliği Tanımı
 •  Kazaları ve Meslek Hastalıkların Nedenleri ve İşyerindeki Riskler
 • Kaza Oluş Sebepleri ( Kaza Zinciri )
 • Güvensiz Hareketler ve Kartlar
 • İş Kazalarının Maliyetleri
 • Meslek Hastalığının Tanımı
 • Meslek Hastalıkları
 • Kaza İstatistikleri
 • Türkiye'de ve Dünya'da İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
 • Korunma Yöntemleri ve Bilinci
 • Yasal Mevzuat ile İlgili Bilgiler


Kimler Katılmalı :
Yönetici Personel, İSG Mühendisleri, İSG Kurul Üyeleri

                                                                   

                                ( İŞ KAZASI VE MESLEKİ HASTALIKLARDAN KORUNMA EĞİTİMİ)

Eğitim Amacı: İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin İçeriği :

 • Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları
 • İş Güvenliği Tanımı
 •  Kazaları ve Meslek Hastalıkların Nedenleri ve İşyerindeki Riskler
 • Kaza Oluş Sebepleri ( Kaza Zinciri )
 • Güvensiz Hareketler ve Kartlar
 • İş Kazalarının Maliyetleri
 • Meslek Hastalığının Tanımı
 • Meslek Hastalıkları
 • Kaza İstatistikleri
 • Türkiye'de ve Dünya'da İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
 • Korunma Yöntemleri ve Bilinci
 • Yasal Mevzuat ile İlgili Bilgiler


Kimler Katılmalı :
Yönetici Personel, İSG Mühendisleri, İSG Kurul Üyeleri

                                                                                            

                                                 (KİŞİSEL KORUYUCU VE DONANIM EĞİTİMİ)

Eğitim Amacı : Tüm işyerlerinde kullanılması zorunlu olan Kişisel Koruyucu Donanım' lar’ (KKD) hakkında her türlü bilgiyi vermek ve uygulama olanağı ile doğru malzemelerin özelliklerini aktararak, çalışan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. Yönetmelikte tanımlanan tüm KKD' ’leri kapsamaktadır.

Eğitimin İçeriği :

 • Yasal Mevzuat ve Zorunluluklar
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımını Zorunlu Kılan Tehlikeler ve Durumlar
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Özellikleri ve Seçim Kriterleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Kullanılması ve Bakımı - Uygulamalı
 • Kişisel Koruyucu Donanım Numunelerinin Detaylı İncelenmesi
 • Tehlike Kaynaklarının ve Tehlikeli Durumların Analizi
 • Risk Analiz
 • Seçim Kriterlerine Yönelik Senaryolu Grup Çalışması


Kimler Katılmalı :
Her seviyedeki çalışanlar katılabilir.

                                                                                    

                                                             ( ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİMİ)

Eğitim Amacı: Acil durumlara hazırlık süreçlerinde rol alacak çalışanların, acil bir durumda yönetsel ve operasyonel fonksiyonlar ve acil durumlara hazırlık konusunda bilgi ve beceri edineceklerdir.

Eğitimin İçeriği:

 • Acil Durum Planı
 • Acil Durum Planı kapsamında Acil Durum Kontrol Merkezi Eğitimi
 • Acil Durum Planı kapsamında Acil Durum Ekipleri Eğitimi
 • Acil Durum Planı
 • Acil Durum Nedir?
 • Acil Durum Örgütlenmesi
 • Acil Durum Kontrol Merkezi
 • Olay Ana Koordinatörü
 • Olay Yerel Koordinatörü
 • Acil Durum Ekipleri
 • Gündüz Acil Durum
 • Gece Acil Durum
 • Acil Durum Uygulamaları


Kimler Katılmalı:
Her seviyedeki çalışanlar katılabilir.

                                                                          

                                                                   ( PATLAMADAN KORUNMA )

Eğitim Amacı : 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerlerinin " Patlamadan Korunma Dokümanı" hazırlayabilmesidir.

Eğitimin İçeriği:

 

 1. Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,
 2. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
 3. Patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi göz önünde bulundurularak sınıflandırılan tehlikeli yerler, ( Bölge 0, Bölge 1, Bölge 2, Bölge 20, Bölge 21, Bölge 22)
 4. Tehlikeli yerlerde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler, alınacak önlemler,
 5. Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak ekipmanlara ilişkin kurallar vb. hususlar

 


Kimler Katılmalı:
Yönetici Personel, İSG Mühendisleri, İSG Kurul Üyeleri 

                                                                          

                                                       ( YANGIN ÖNLEMLERİ VE MÜCADELE)

Eğitim Amacı : Yangın hakkında genel bilgileri, yangın tehlike kaynaklarını, yangının insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve tahliye yöntemlerini aktararak, yangına karşı bir duyarlılık geliştirmek ve doğru davranış biçimlerini yerleştirmek.

Eğitimin İçeriği :

 

 1. Yanma Olayının Gerçekleşmesi
 2. Yangının İlerleme Biçimleri
 3. Yangının Aşamaları
 4. Yangın Sınıflaması
 5. Yangın Sınıflarına Göre Söndürme Maddeleri
 6. Aktif ve Pasif Yangın Güvenliği Önlemleri
 7. Yangın ve İnsan Sağlığı
 8. Kişisel Koruyucu Donanımlar
 9. Yangında İnsan Davranışları
 10. Tehlike Kaynakları ve Riskler
 11. Yangınla Mücadele Organizasyonu
 12. Tahliye İlkeleri
 13. Yangın Söndürme Tatbikatı

 


Kimler Katılmalı : Her seviyedeki çalışanlar katılabilir

                                                                      

                                                   ( ELEKTİRİKLİ İŞLERDE İŞ GÜVENLİĞİ )

Eğitimin Amacı : Elektrikli işlerde yapılan çalışmalarda alınmayan önlemler ve dikkatsizlikler sonucunda oluşan kazaların önüne geçilmesi amacıyla elektrikle ilgili çalışmalardaki gerekliliklerin, kontrol unsurlarının ve güvenli çalışma metotlarının aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

Bölüm 1 : Elektrikli İşlerde tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemler

 1. Elektrikli İşlerde Tehlike
 2. Elektrikli Aletlerde Tehlike
 3. Elektrikli Alet Kullanımlarında Uyulması Gereken Kurallar
 4. Elektrik Panoları
 5. Panolarda Akım Kontrolü
 6. Kaçak Akım Röleleri
 7. Topraklama Yöntemleri
 8. Pano Montajlarında İş güvenliği Yöntemleri
 9. Yüksek Gerilim Hatlarında Alınması Gereken Tedbirler
 10. Yüksekte Çalışma Yöntemleri


Bölüm 2 : Elektrikli Aletler, Pano ve Trafoların Bakımı

Bölüm 3 : İş Güvenliği Eğitimi

Bölüm 3.1 Genel İş Güvenliği Eğitimi

 1. Kaza teorisi
 2. Risk Değerlendirmesi
 3. Kişisel Koruyucu Donanımlar
 4. Tehlike ve Tehlikelere Karşı Alınması Gereken önlemler

Bölüm 3.2 Elektrik ile Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

 1. Elektrik İşlerinde Tehlikeler
 2. Tehlikelere Karşı Uygulanacak Önleyici Faaliyetler
 3. Yetkinlik ve Eğitim Gereklilikleri
 4. Yüksekte Çalışma
 5. Emniyet Donanımları

Bölüm 4 : Saha Uygulamaları

Kimler Katılmalı : Her seviyedeki çalışanlar katılabilir.

 


Her Hakkı Saklıdır. © tecrubeosgb.com 2024

Yazılım ve Tasarım : AnkaraBT
Online 0
Bugün 24
Toplam 200318